Публичное обсуждение 03.06.2021

Файлы
Файл №1
zemelnyj-nadzor-prezentaciya.pptx
31/01/2023 (Актуальная версия)
Скачать (pptx,3.8 MБ)
doklad-dlya-razmesheniya-na-sajte-zemelnyj-nadzor-1-kvartal-2021-goda.docx
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (docx,41.1 Кб)
za-1-kv.-2021-god-veterinarnyj-nadzor.ppt
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (ppt,5.5 MБ)
za-1-kvartal-2021-goda-Fitosanitarnyj-nadzor.pptx
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (pptx,1.9 MБ)
Protokol03.06.2021.pdf
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (pdf,1.2 MБ)
Plan-PO-03.06.2021.pdf
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (pdf,690.1 Кб)
Analiz-pravoprimenitelnoj-praktiki-1-kv-2021.pdf
31/01/2023 (Ревизия)
Скачать (pdf,783.7 Кб)